Ter info... Wanneer je op onze webshop gaat, ga je akkoord met het gebruik van cookies.
Cookies bevatten informatie die opgeslagen wordt in je browser. Hierdoor kunnen we je een betere online ervaring tijdens je bezoek bezorgen. Meer weten
Cookies
Dit zijn de cookies die u van ons kan verwachten:

o Onmisbare cookies: zijn nodig om gebruik te maken van de website en zorgen voor een veilige identiteitscontrole. Bijvoorbeeld: navigatie op de website, inhoud van winkelkarretje, toegang tot persoonlijke Gegevens...

o Functionele cookies: maken het functioneren van de website makkelijker en zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring Deze cookies moeten het mogelijk maken om gegevens te bewaren die uw ervaring op de site verbeteren. Bijvoorbeeld: taalkeuze, presentatievoorkeuren, overzicht geven van uw vorige aankopen, de door u ingevoerde zoekopdracht …

o Cookies voor website analyse: zijn voor statische doeleinden teneinde de website aan te passen aan de wensen en interesse van bezoekers en stellen ons in staat na te gaan hoe vaak onze website wordt bezocht, welke pagina’s problemen opleveren, …In dit kader maken wij gebruik van Google Analytics

Beheer van cookies Indien u dit verkiest, kunt u onze cookies weigeren via de privacy instellingen van je browser. Om dit te doen raden wij u aan om u te informeren op de support-sites van uw browser (https://support.google.com/, https://support.mozilla.org, https://support.microsoft.com/)

Opgelet, het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat onze website niet meer naar behoren functioneert.

Herijking weegschalen

Periodieke herijk van de metrologisch geijkte weegschalen

Volgens de nieuwe wetgeving dient elk weeginstrument, binnen het kader van de wettelijke metrologische voorschriften, onderworpen te worden aan een periodieke controle (herijk) door een door de staat geaccrediteerd organisme.

Vanaf 1 januari 2010 wordt de controle van de weegwerktuigen in het commerciële  circuit gedeeltelijk toevertrouwd aan private keuringsinstellingen, waaronder SARTORIUS.

Het principe van deze delegatie is ingevoerd door de toevoeging van titel IIbis en titel II ter in het koninklijk besluit van 20 december 1972 houdende gedeeltelijk in werkingtredende van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de -standaarden en de -werktuigen en tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van Hfdst. 2 van deze wet, over de meetwerktuigen.  De Metrologische dienst zal zich beperken tot de controle van deze geaccrediteerde instellingen, het uitvoeren van punctuele controles op het terrein en voor eventuele repressieve maatregelen.

Welke nieuwe verplichtingen voor de gebruiker van weegwerktuigen?

In de toekomst moet de gebruiker zelf de herijk van zijn meetwerktuigen aanvragen met in acht name van de reglementaire periodiciteit (4jaar).  Hij kan zich hiervoor tot een erkende keuringsinstelling van zijn keuze richten.   Voor eenvoudige weegschalen (klasse III) tot 30 kg kan hij eventueel beroep blijven doen op de metrologische dienst.

De handelaar moet elke nieuwe ingebruikname van een meetwerking signaleren aan de metrologische dienst, hetzij per brief, hetzij per e-mail, met vermelding van zijn KBO-nummer en de technische gegevens van het toestel.

Hij moet zich ook vergewissen van de goede werking van de meetwerktuigen en van de integriteit van de verzegelingen, van de merken van eerste ijk of van de CE overeenstemmingsmarkering.  Elk niet-conform meetinstrument moet door de handelaar buiten werking gesteld worden. 

Belangrijk:

- u moet zelf de aanvraag doen voor de herijk van uw weegschaal

- u moet zelf de kwaliteit van uw weegschaal opvolgen (integriteit zegel / beschadiging)

Hoe kunnen wij u helpen?

U van al deze zorgen ontlasten via een 4-jaarlijks contract (de geldigheidsduur van het ijkzegel)

- wij zorgen voor het onderhoud (volledige check-up) van uw weegschaal

- wij zorgen voor het periodiek metrologisch zegel

- wij zorgen voor de aangifte naar de metrologische dienst toe, ook voor een nieuw toestel

- wij zorgen voor een Belac-certificaat bij uw toestel
 
Forfaitaire prijs: 150 euro
Verplaatsingskosten, werktijd technieker Sartorius, BELAC-certificaat, Metrologisch ijkzegel

 

Klik hier voor uw herijking!
 

Contact

Pharma-pack
Oude Baan 61
2610 WILRIJK (ANTWERPEN)
BELGIË
BTW BE 0426.468.517

+32 3/887.89.04
+32 3/887.94.64

info@pharma-pack.be